نوار کناری

پاور Green مدل GP600B-HP

 • رایگان
  اتصال ۱۵ پین SATA6 عدد اتصال 2+6 پین PCIe2 عدد اتصال 24 پین1 عدد اتصال ۴ پین Molex3 عدد ...

  پاور Green مدل GP600B-HP EVO

 • رایگان
  • اتصال ۱۵ پین SATA : 6 عدد
  • اتصال 2+6 پین PCIe : 2 عدد
  • اتصال 24 پین : 1 عدد
  • اتصال ۴ پین Molex : 3 عدد
  ...
  نوار کناری فروشگاه